Vad är och gör en pilot?

Många känner till yrkesnamnet pilot, men det är inte alltid så lätt att veta exakt vad en pilot är och gör när den är verksam. Något som de flesta dock känner till är att en pilot har något att göra med flyg och flyplan. Faktum är att det är många som drömmer om att arbeta just som pilot, även om man kanske inte är helt insatt i vad en pilot gör.

En pilot är en person som sitter längst fram i planet, och vilken man oftast inte ser när man stiger på ett passagerarplan, då de sitter instängda så att säga. En pilots jobb är att navigera ett flygplan i luften från start till slutdestination. Detta kan tyckas vara en lätt sak, men det krävs hundratals med flygtimmar för att ens kunna få köra ett mindre flygplan med passagerare. Det är mycket avancerat att utbilda sig till pilot, då man måste lära sig både mekanik och hur vädret skall läsas av exempelvis.

En pilot gör förutom att flyga planet, en framfärdsplan, inspekterar flygplanskroppen, instrument, system, och uppdaterar sig och gör väderkontroller så att man vet vilket flygväder man skall bege sig in i. En pilot måste hela tiden vara mycket aktiv, speciellt vid start och landning, för om något går snett så kan det få extrema konsekvenser för besättningen och passagerarna. Idag har dock piloterna mycket bra teknisk utrustning att tillgå, men man måste fortfarande veta hur man styr utan autopilot exempelvis om något tekniskt fel skulle uppstå. Man brukar oftast ha två stycken piloter på ett plan, en kapten och en styrman. Detta gör det mycket enklare då det är väldigt mycket som skall hållas koll på under en flygresa.

Kapten och styrman har ett väldigt nära samarbete, en kapten måste ha en mycket lång erfarenhet av flygning för att just kunna bli kapten. Styrman hjälper till med navigering och diverse radiokommunikation med flygtorn på flygplatserna, och är ett stöd för kaptenen. Det innebär således en hel del pappersarbete och uträkningar när det gäller bränsleförbrukning och andra detaljer, vilket kapten och styrman normalt brukar samarbeta och dela på. Ett scenario kan vara ett en person styr planet medan den andre gör nödvändigt praktiskt arbete och uträknande.

I och med att det hela tiden kommer nya slags flygplan och tekniken för navigering ständigt förnyas så måste de som arbetar som piloter ständigt uppdatera sig med ny teknik. Detta kan innebära att man måste gå interna kurser och utbildningar hos sitt specifika flygbolag. Att arbeta som pilot är inget som kan liknas vid att sitta på ett kontor och göra samma sysslor dag in och dag ut. En pilot kan uppleva olika situationer och spännande utmaningar varje gång han lyfter med sitt flygplan.

För att kunna bli pilot så måste man genomgå en pilotutbildning. Detta kan göras på flera olika sätt, och i Sverige så finns det svensk pilotutbildning, vilken man kan söka till när man är behörig. Att arbeta som pilot är mycket mångsidigt.