Sturup Flygplats

Sturup flygplats, även känd som Malmö Airport sedan år 2007, är en internationell flygplats som är belägen i staden Skåne i södra Sverige. Flygplatsen ligger i Svedala kommun. År 1972 öppnades sturups flygplats för att ersätta Bulltofta flygplats i Malmö, då denna skulle läggas ned. Den huvudsakliga delen av resenärerna som sturups flygplats har är folk som flyger till Stockholm, Sveriges huvudstad. Dock är sturup en internationell flygplats, och den har utöver Stockholm även destinationer som Warszawa, London, Las Palmas och Palma de Mallorca.

Sturups flygplats eller Malmö Airport har runt 2 miljoner passagerare per år, och är därmed Sveriges fjärde största flygplats. Runt 20 flygbolag arbetar med sturups flygplats, och 20 procent av Köpenhamns internationella flygplats Kastrups direktavresande kommer från Sverige.

Planeringen av byggandet av Sturup flygplats började år 1964, och då hördes det inte många protester från folket. Anledningen till att man skulle lägga ned den tidigare flygplatsen, Bulltofta flygplats, var att den hade fått väldigt många klagomål från människor som bodde i närheten. Flygplatsen och de lågt flygande planen störde de boende med allt oväsen och buller som flygplanen ger ifrån sig. Problemet blev ännu större när jetplan började tas i användning, då dessa för mycket mer oväsen än propellerplan gör.

Man hade på den här tiden svårt att hitta bostad, vilket gjorde att det för många inte var ett alternativ att flytta någon annan stans för att slippa problemen med bullret. Att riva den gamla flygplatsen blev en förutsättning för att man via miljonprogrammet skulle kunna bygga lägenheter i Rosengård, vilket vid den tidpunkten var av hög prioritet.

Man stötte på en hel del problem när man skulle bygga sturups flygplats på grund av att många områden i Skåne är hem för sällsynta djurarter. Det ligger även många naturskyddsområden i Skåne och på de platser där byggning av en flygplats var i övrigt bra lämpad. Många ville att Kastrups flygplats skulle flyttas till Saltholm i Öresund, då detta hade gjort bygget av sturups flygplats överflödigt och därmed hade man inte behövt riskera att störa miljön eller djurlivet. Men när bygget av sturups flygplats började komma igång lades planerna för att flytta Kastrups flygplats till Saltholm ned.

Flygplatsen tog emot sitt första plan den 1’a December år 1972, och bygget kostade 133 miljoner kronor att få färdigt. Man hade budgeterat för att bygget av sturups flygplats skulle kosta max 75 miljoner kronor, men det slutade med att man gick cirka 58 miljoner över budget vid byggets slut. Idag ligger antalet passagerare per år på en ganska jämn nivå. Sedan 1996 har passagerarantalet svävat mellan 1.5 och 2 miljoner per år, och det rör sig ganska oregelbundet inom det spannet.

År 2007 bytte man namn från Sturup flygplats till Malmö Airport. Malmö Airport är en internationell flygplats som år 2011 hade runt 2 miljoner passagerare. De flesta av resenärerna från Malmö Airport ska till Stockholm. Om du vill veta mer om Malmö Airport så kan du finna mycket bra och relevant info på www.swedavia.se/malmo, deras officiella hemsida.

Comments are closed.