Hur uppfanns flygplanet?

Genom tiderna har man alltid förundrats över hur man kan närma sig fåglarnas vingslag och flygande. Det har gjorts många djärva försök genom historien att kunna lyfta sig över marken, dock har det många gånger resulterat i många olyckliga olyckor. Det sägs att de första flygförsöken gjordes av kineser för cirka ett millennium sedan med hjälp av flygande drakar och varmluftsballonger. Efter det så försöktes det i det dåvarande muslimska Spanien av Ibn Fimas i slutet av 900 talet. Samtidigt i Europa så började Leonardo da Vinci att skissa upp de första ritningarna för hur ett flygplan skulle se ut. Detta flygplan var dock inte av samma slag som idag, utan med hjälp av människans kraft skulle man så att säga flaxa med vingarna som fåglarna för att sedan lyfta. Da Vinci ritade även något som skulle kunna liknas vid en slags helikopter samt fallskärm. Dock så stannade dessa ritningar på papperet då det inte fanns någon slags drivkraft gällande hur man skulle kunna komma upp i luften.

Vid senare tid så börjades de experimenteras med varmluftsballonger, och under 1700-talet så uppfanns vätgasballonger vilket resulterade i olika experiment med framdrivning. De första riktiga luftskeppen kom först med kolvmotorer som uppfanns vid början av 1900-talet. Luftskeppen fick en snabb utveckling och användes fram till en väldigt stor olycka vilken inträffade i New York på 1930-talet.

Vid 1900-talets börjat så började man även att pröva att flyga med glidflygplan som kunde sväva fritt i luften. En av de första som prövade detta var Otto Lilienthal, från början så testades dessa glidflygplan utanbesättning, och sedan med bemanning. Men försöken var inte speciellt lyckade och det var mycket svårt att hålla balans samt att navigera på ett skapligt sätt.
Innan Lilienthal hann verifiera sina teorier om flygning med hjälp av en motordriven propeller så omkom Otto under ett misslyckat experiment då ett plan havererade. I Frankrike och England försökte man studera aerodynamik men det var inget som gav några vidare resultat, anledningen var att man inte kunde finna en tillfredsställande drivkraft. Man kom att börja experimentera med ångmaskiner, men dessa var naturligtvis för tunga för att kunna lyftas utifrån sin egen kraft.

Något senare började bröderna Wright att vidare experimentera med Lilitenthals tidigare idéer. De började testa olika modeller och byggde en förbränningsmotor som installerades i ett plan med två skjutande propellrar. Detta var väldigt lyckat och 1903 så lyckades de göra den första flygningen, i och med att koden hur man nu kunde flyga var knäckt så tog utvecklingen fart gällande flygplan.
Bröderna Wright kom att bli kända över hela världen, och denna succé har varit enormt betydande för människans flygande igenom luften. 1931 byggdes det första riktiga motorplanet vilken hade fyra motorer, och kunde bära hela 16 passagerare och kunde nå en höjd på 2000 meter vid flygning. Något som bidrog till en stor utveckling av flygplanen var de stora världskrigens utveckling. Idag så är det en självklarhet att när som helst kunna ta flyget dit man önskar resa.

Comments are closed.