Linköpings Flygplats

Linköpings flygplats, eller Linköping City Airport som den även kallas, är Linköpings internationella flyplats. Flygplatsen ägs av Linköping City Airport AB, vilket är ett dotterbolag till bil- och flygföretaget SAAB. Flygplatsen håller just nu på att hantera problem med klagomål över buller från de som bor i Linköping. För att lösa problemet har man tittat på att förlänga landningsbanan med 600 meter i sydostlig riktning för att skifta bullret åt ett annat håll och därmed minska bullret för de boende. Detta skall genomföras år 2014, och i samband med förlängningen kommer man också bredda landningsbanan med 45 meter, för att göra den till det som är internationell standard.

Linköping City Airport är en relativt liten flygplats. Det går bara två flygbolag där, och de har bara två destinationer, Amsterdam och Köpenhamn. Det går just nu ganska bra för flygplatsen, trots detta. Antalet passagerare per år har nästan dubblats sedan är 2004, och de senaste 3 åren har man sett en liten men stadig ökning varje år.värt att notera är dock att 2004 var ett av flygplatsens sämsta år, de har haft år innan 2004 med fler passagerare.
Linköping City Airport har en alldeles egen hemsida, www.linkopingsflygplats.se. Man kan där se en tavla över deras flygtider, deras öppettider, hur man kontaktar dem, och massvis med annan bra information för den som ska resa eller har rest dit eller därifrån. Man kan även få gå en virtuell rundtur runt flygplatsen, för att se hur allting ser ut där.

Det har med åren blivit allt vanligare och mer populärt att flyga. Priserna har gått ner väldigt mycket vilket gjort det förmånligt att välja flyg över andra färdmedel när man reser långt. Idag kan vi ta oss till en annan kontinent på bara några timmar. Många reser för affärer, arbete eller semester. Andra reser för att träffa familj eller vänner och så vidare.

Idag råder det väldigt hög konkurrens mellan flygbolagen, då priserna har blivit så låga. Eftersom vem som helst med internet kan gå in och direkt se vilket flygbolag som är billigast så blir det allt svårare att tjäna pengar för flygbolagen, vilket gjort att många flygbolag fått det svårt. Idag ligger SAS i riskzonen för konkurs, och år 2007 gick svenska FlyMe i konkurs, vilket gjorde många resenärer biljettlösa eller i värsta fall strandade.
På Linköpings flygplats går det inte bara trafikflyg utan även privata flyg och fritidsflyg. I Linköping finns en av Sveriges största flygklubbar också. På Linköpings city airport finns det även en busshållplats, platser för taxi och flygtaxi, hyrbilar och en parkering, både för lång- och korttidsparkering.

Linköping City Airport är en av de få flygplatser i Sverige som inte är statligt ägda och drivna. Till 2014 kommer man bygga ut flygplatsens landningsbana för att minska buller för boende i närliggande områden. Det går idag bra för flygplatsen, den har en stadig ökning i resenärer per år de senaste åren, och det ser ut som om den ökningen kommer fortsätta i en rikting som kommer gynna flygplatsen.

Comments are closed.