Hur flyger ett flygplan?

Genom historien så har människan alltid varit fascinerad över hur ett flygplan egentligen kan hålla sig i luften, landa och starta utan några problem. Fåglarnas frihet i luften har alltid varit något som man skrivit och diktat om, och idag kan man väl säga att vi har kommit väldigt nära fåglarnas frihet att flyga långa distanser över hela jorden dit vi vill på kort tid. Men hur kan ett flygplan egentligen flyga. Flygkraften som flygplanet flyger av uppstår genom att den luftström som går vid vingen på grund av flygplanets framåtriktade rörelser i förhållande till den omgivande luften påverkas av vingens form och vinkel. Vingen är utformad så att luften så att säga blir tvingad neråt med en nedåtriktad kraft och när vingen har en sådan vinkel mot den mötande luften lyfter planet. Det måste alltså finnas en motkraft till det här slagets kraft vilket gör att lyftkraften uppstår. Vingen är aerodynamiskt formad för att skapa största möjliga lyftkraft i förhållande till det motstånd som finns i luften. Ett flygplan som varierar mycket i höjd vid flygning behöver således en större vinkel på vingen.

Man kan alltså även säga att en plan träbit ger lyftkraft om den har en tillräcklig hastighet och samtidigt vinklas något i en luftström. Varje flygplan har därför en anpassad vingprofil utifrån det luftmotstånd som den möter och vilken skall hjälpa till att planet flyger smidigt och lättsamt. Vissa flygplan som exempelvis konstflygplan har en helt symmetrisk vingprofil vilket gör att man kan manövrera i alla slags flyglägen. För att ett flygplan skall kunna flyga framåt så krävs något som driver planet, detta görs med hjälp av propellermotorer eller jetmotorer nuförtiden. Jetmotorer är oftast av motortypen enkelströmsmotorer eller dubbelströmsmotorer, och har en fläkt i det yttre luftflödet. Jetmotorn fungerar genom att en kompressor fram på motorn komprimerar och pressar in luften i en så kallad brännkammare vid ett väldigt högt tryck. Där sprutas sedan bränsle in och förbränns kontinuerligt.

De upphettade avgaser som uppstår expanderar genom jetmotorns turbin där en del av energin återförs genom motoraxeln till kompressorn. Avgaserna har efter att passerat turbinen fortfarande en hög fart, vilket resulterar i att det uppstår en kraft framåt i motorn, en så kallad dragkraft. En turbopropmotor fungerar på liknande sätt, men i denna så tar turbinen upp all den energi från avgaserna och driver istället propellern som i sin tur skapar framdriften. Detta resulterar i ett mycket mer bränsleekonomiskt alternativ. Flygplan manövreras genom att påverka hur luftströmmen går med roder som sitter placerade bak på vingarna, fenorna, skevroder, sidroder och höjdroder. Fenan på flygplanet för flygplanet mot den inströmmande luften och sidorodret på fenan styrs av piloten i girled.

När man flyger vid låga hastigheter brukar klaffar fällas ut i bakkanten av vingen. Detta bidrar till en större vingkraft och hastighet. Det finns också särskilda klaffar som används vid landning så, så kallade bromsklaffar vilka hjälper till att sakta ner. Det finns många slags flygplan som har olika tekniker dessa är några exempel.

Comments are closed.